Vrijheidsbeneming en mensenrechten tijdens de coronacrisis

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor het rechtssysteem, vooral voor gevangenissen en andere detentiecentra (voor vreemdelingen, voorlopige hechtenis). Gevangenissen zijn uitstekende plekken voor een virus om zich te verspreiden. In veel landen, ook in Europa, zijn justitiële inrichtingen overbevolkt en is het slecht gesteld met de hygiëne en medische zorg, wat mensen die gevangen zitten en het personeel extra kwetsbaar maakt. Mensenrechtenorganisaties hebben vanaf het begin en gedurende de pandemie benadrukt dat overheden verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van mensen in detentie en dat het beperken van risico’s niet mag leiden tot inperking van hun rechten. Op het blog Sargasso probeer ik de ontwikkelingen bij te houden:

Protest tegen sloop Vogelbuurt

Op Vers Beton schreef ik over de sloopplannen voor de Vogelbuurt in Carnisse, Charlois. De gemeente kondigde in september aan om 342 portiekwoningen te vervangen door 42 eengezinswoningen en 118 grotere appartementen. De nieuwe woningen krijgen een prijs in het met het midden en hogere segment, wat betekent dat de woningen voor de meeste huidige bewoners te duur zullen worden. En dus protesteren de bewoners. Lees hier het artikel op Vers Beton.

In december stemde de gemeenteraad tegen sloop van woningen in de Fazantstraat en omliggende straten. Het is de eerste keer dat sloopplannen zijn tegengehouden. Sommigen zien daarin een kentering van het Rotterdamse beleid, maar ik heb mijn twijfels (klik op de datum in de tweet voor het hele draadje).

Alternatieven voor preventief fouilleren

Voor tijdschrift OneWorld schreef ik een artikel over effectieve maatregelen tegen wapengeweld. Aanleiding voor het artikel is dat de gemeente Amsterdam afgelopen zomer besloot een proef te gaan doen met preventief fouilleren. Met de keuze voor preventief fouilleren lijkt Amsterdam – in navolging van Rotterdam – te kiezen voor een ‘harde’ aanpak. Maar het is weinig effectief en er zijn ethische bezwaren. In dit artikel bespreek ik welke maatregelen wel effectief zijn om wapengeweld te voorkomen die ook allerminst ‘soft’ zijn te noemen.

Lees het artikel op de site van OneWorld.

Jaagt Rotterdam armen de stad uit?

Bij Studio Erasmus op 17 september sprak ik over de vraag ‘Jaagt Rotterdam armen de stad uit?’ Aanleiding was een artikel hierover in Trouw en recente ontwikkelingen in de stad zoals de sloop en nieuwbouw in de Tweebosbuurt op Zuid.

Het aanbod van goedkope woningen in de stad slinkt, wat leidt tot minder plek voor arme huishoudens in de stad, zelfs als ze al hier wonen. Dus Rotterdam jaagt in elk geval een deel van de arme mensen de stad uit. En niet alleen de armste huishoudens: ook voor huishoudens met een modaal inkomen wordt het moeilijk een woning te vinden. In een artikel voor Vers Beton vroeg ik me eerder al af of de stad – ook Zuid – met deze oververhitte markt betaalbaar blijft voor de sociale stijgers die Rotterdam zo graag wil behouden.

Vaak wordt gesproken over verpaupering, maar verpaupering is geen reden om de goedkope woningen te vervangen door duurdere. Als verpaupering de grootste zorg is, dan bouw je dezelfde huizen terug, maar dan van goede kwaliteit, zodat de bewoners terug kunnen. De transformatie van de woningvoorraad past in een bredere strategie voor stedelijke ontwikkeling, die gericht is op het economisch versterken van de stad. In het minicollege leg ik uit waarom dit beleid ten koste gaat van huishoudens met lage inkomens.

Project SyRI in Rotterdam-Zuid is onethisch

Voor Vers Beton schreef ik in juli een artikel over de inzet van het geheime opsporingsalgoritme SyRI in de buurten Hillesluis en Bloemhof in Rotterdam-Zuid.

Het College van B&W besloot begin juli te stoppen met SyRI omdat de burgemeester vond dat het ministerie de privacy van bewoners niet voldoende kon waarborgen. Dat is een verstandig besluit, maar ook als aan de privacybezwaren tegemoet zou worden gekomen blijven er fundamentele argumenten tegen het werken met geheime profileringsalgoritmen.

Je kunt het artikel (met mooie illustratie) hier lezen:

Een geheim profileringsalgoritme loslaten op arme wijken is onethisch

Waar moeten de sociale stijgers op Zuid heen?

Opiniestuk van mij op Vers Beton over het Rotterdams woonbeleid (Woonvisie) in relatie tot het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ):

De doelen van NPRZ –  investeren in de mensen op Zuid op het gebied van werk, opleiding en wonen –  zouden dus wel eens ondermijnd kunnen worden door de aanhoudende druk op de woningmarkt op Zuid. Door de toenemende populariteit van Zuid komen er wel meer hogere inkomenshuishoudens op Zuid wonen. Alleen gaat dat niet slechts ten koste van de huidige bewoners met lage inkomens maar ook ten koste van de sociale stijgers. Hebben zij dan geprofiteerd van de investeringen van het NPRZ?

Lees hier het hele stuk.