Stedelijk beleid, gentrificatie en ongelijkheid

Sinds mijn afstudeeronderzoek in 2005 hou ik me bezig met stedelijk beleid, ongelijkheid en gentrificatie. Nadat ik mijn scriptie schreef over de Rotterdamwet, begon ik in 2010 aan de TU Delft aan een promotieonderzoek naar de relatie tussen de sociale samenstelling van de buurt en sociale netwerken. De achtergrond van deze vraag is het mengingsbeleid dat overheden op nationaal en lokaal niveau al decennialang voeren. In mijn proefschrift Unequal Networks laat ik zien hoe ongelijkheid wordt versterkt via sociale netwerken en waarom het mengen van ‘rijk’ en ‘arm’ in buurten niet automatisch leidt tot meer sociale menging. Ik heb hierover ook een aantal wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken geschreven (zie hier).

Over dit onderwerp schrijf ik met enige regelmaat ook opiniestukken voor een breder publiek, vaak in relatie tot Rotterdam, bijvoorbeeld in het online tijdschrift Vers Beton, zie hier. In 2019 sprak ik bij Studio Erasmus over de vraag ‘Jaagt Rotterdam armen de stad uit?’

Mijn interesse in stedelijk beleid en mijn zorgen over gentrificatie en ongelijkheid hebben zich ook vertaald in betrokkenheid bij het Rotterdamse initiatief Recht op de stad (meer hier) en de landelijke protesten tegen het woonbeleid (meer daarover hier).