Korte stukken

(short, popularizing articles, mostly in Dutch)

Met enige regelmaat schrijf ik voor het blog Sargasso (overzicht).

Terugblik op mijn opiniestuk over de wooncrisis in het NRC jaaroverzicht (31 dec 2021)

Woonopstand: de overheid schendt de grondwet, OneWorld (15 okt 2021)

Met deze maatregelen kan Rotterdam nu al de wooncrisis tegengaan, Vers Beton (14 okt 2021)

Hoe zit het nou met die verhuurderheffing?, OneWorld (30 sept 2021)

De ramp van vijf jaar flexhuur: tijd voor woonzekerheid, Sociale Vraagstukken (7 sept 2021)

Onthou: wonen is een grondrecht, opinie, MUG Magazine (23 juni 2021)

In de strijd om een woning verzuipt de solidariteit, opinie, NRC Handelsblad (14 mei 2021)

Sociale huurders hebben ook recht op huisvesting (met Mustapha Eaisaouiyen), Joop (19 april 2021)

Alle Rotterdammers hebben recht op de stad (met Mustapha Eaisaouiyen), Vers Beton (24 maart 2021)

Blogserie over detentie en mensenrechten tijdens de coronacrisis, Sargasso (mrt 2020-jan 2021).

Weer protest tegen sloop: wanneer luistert Rotterdam eens naar huidige bewoners?, Vers Beton (8 dec 2020)

Waarom preventief fouilleren niets gaat doen tegen wapengeweld, OneWorld (6 nov 2020)

We hebben juist geen idee wat afkomst en covid-19 met elkaar te maken hebben, Sociale Vraagstukken (19 okt 2020)

Tweedelige serie over de registratie van politiegeweld in Nederland en het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar’: gebrekkige verantwoording en fundamentele vragen, Sargasso (juni 2020)

The coronacrisis in prisons: release, risks and human rights, CrimEUR (mei 2020)

Minicollege: Jaagt Rotterdam armen de stad uit?, Studio Erasmus/Vers Beton (17 sept 2019)

Blogserie over klimaatcriminelen, Sargasso (aug-sept 2019)

Een geheim profileringsalgoritme loslaten op arme wijken is onethisch, Vers Beton (19 juli 2019)

7 argumenten voor rapporteren over criminaliteit en herkomst nader bekeken (met Tom van Messel), Sargasso (24 apr 2019)

Vinden mensen in detentie risicotaxatie rechtvaardig? CrimEUR (8 mrt 2019)

Wat zegt het WRR-rapport nu echt over sociale cohesie in diverse buurten?, Sociale Vraagstukken (8 feb 2019)

Oververhitte woningmarkt zet Woonvisie op losse schroeven, Vers Beton (7 dec 2018)

Onethische wetenschap, racistische wetenschappers, Sociale Vraagstukken (17 feb 2018)

Meritocratie demotiveert vmbo-leerlingen (met Lenie van den Bulk), Sociale Vraagstukken (5 juli 2016)

Tv-programma’s over armoede: mixed feelings of poverty porn?, Sociale Vraagstukken (15 juni 2016)

De tegenprestatie en de psychodwang van de sociale dienst, Sargasso (23 okt 2015)

Minister Bussemaker trekt hoger opgeleiden voor, Sociale Vraagstukken (8 aug 2015)

Balanceren met bakfietswijken, Vers Beton (29 mei 2015)

Krijgen we door ‘Rondkomen in de Schilderswijk’ meer inzicht in armoede?, Sargasso (12 dec 2014)

Gelijkheid vraagt om meer dan herverdeling, Sargasso (8 juli 2014)

Tweaks tegen armoede: evidence-based symptomen bestrijden, Sargasso (4 april 2014)

Woondilemma’s van een nieuwe Rotterdammer, Vers Beton (18 feb 2014) – ook als hoofdstuk in het Vers Beton-boek Help, we zijn populair! (nai010, 2016)

Klijnsma’s kledingadviezen breken eigenwaarde bijstandsontvangers af, Sociale Vraagstukken/Trouw (17 dec 2013)

Rotterdamwet: ‘gedragseis’ voor bewoners?, Sociale Vraagstukken (30 aug 2013)

Rotterdamwet ijzersterk voorbeeld van principle-free politics, Vers Beton (9 mei 2013)

Niet alleen een kloof, ook een sociale rangorde, Sociale Vraagstukken (16 juli 2012)

Publieke ruimte: een plek om vreemden te herkennen, Agora, 3 (2012), pp.36-39 (met Hanneke Schreuders).

Segregatie en scheidslijnen: grenzen aan de buurt, Rooilijn, 44 (5), pp. 320-327 (2011).

Van gemengde buurt naar geïntegreerde routines, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 1 (2011), pp. 36-39.

Het valt wel mee met het wantrouwen in achterstandsbuurten, Sociale Vraagstukken (2 juli 2010)

De buurt bindt niet. Buren kunnen geen culturele verschillen overbruggen, Tijdschrift voor sociale vraagstukken, (april 2010), pp. 14-17.

Poptahof: bezielde aanpak, vitale wijk, Vitale Stad, 13 (10), pp. 44-46 (2010) (met Mireille Wiegman en Radboud Engbersen).

Passend promoveren past niet, Delta (19 nov 2008)