Woonopstand

In het najaar 2021 gingen tienduizenden mensen de straat op in een serie landelijke en lokale protesten tegen het woonbeleid, en de protesten worden voortgezet in 2022. Vanuit mijn betrokkenheid bij de organisatie van de Woonopstand (Rotterdam, 17 oktober) schreef ik verschillende artikelen over de wooncrisis en was ik betrokken bij het gezamenlijk opstellen van het woonmanifest.

Risicoprofilering en algoritmen

In het strafrecht speelt risicoprofilering al lange tijd op verschillende manieren een rol, waarbij steeds vaker (zelflerende) algoritmen worden gebruikt. In een aantal artikelen onderzoek ik de relatie tussen sociale ongelijkheid en risicoprofilering, en hoe het gebruik van risicoprofilering zich verhoudt tot het recht op gelijke en individuele behandeling.

Van onderop het recht op de stad claimen

BLOG – Wat betekent gentrificatie voor de oorspronkelijke bewoners? Sociale wetenschappers hebben bibliotheken volgeschreven over gentrificatie, het proces waarbij een…

Recht op de stad

Begin 2021 was ik betrokken bij de oprichting van het initiatief Recht op de stad. Bewonersgroepen, lokale wooninitiatieven en betrokken Rotterdammers verenigden zich in hun strijd voor een beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam.

Detentie en mensenrechten tijdens de coronacrisis

Op het blog Sargasso schreef ik vanaf de start van de coronacrisis in maart 2020 tot januari 2021 over de gevolgen van corona voor mensen in gevangenissen en vreemdelingendetentie in Nederland en buitenland, in relatie tot mensenrechten.

Alternatieven voor preventief fouilleren

Voor tijdschrift OneWorld schreef ik over effectieve maatregelen tegen wapengeweld, naar aanleiding van de discussie over een proef met preventief fouilleren in de gemeente Amsterdam.

Klimaatcriminaliteit

In een serie artikelen bespreek ik hoe we vanuit criminologisch en strafrechtelijk perspectief kunnen kijken naar de rol van overheden, bedrijven en individuen bij de opwarming van de aarde en hoe we ‘klimaatcriminaliteit’ kunnen bestraffen.