Research

2020

Onderzoek naar schulden en criminaliteit, in opdracht van de gemeente Rotterdam

Samen met Sifra Matthijsse. Download het rapport hier.

2018

Ontwerpend onderzoek Beijerlandselaan, Rotterdam Zuid

Als onderdeel van een interdisciplinair team voerde ik een ontwerpend onderzoek uit naar de winkelstraten de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk in Rotterdam Zuid (‘Boulevard op Zuid’). Aan de hand van tien thema’s presenteren we oplossingsrichtingen voor een ruimtelijk, programmatisch en sociaal ontwerp dat in de context van de herontwikkelingsplannen kan bijdragen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Download hier het rapport. Het rapport is op 17 oktober aangeboden aan wethouders Richard Moti (Werk en Inkomen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en Barbara Kathman (Economie, Wijken en Kleine kernen).

In opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester en in samenwerking met architect en vastgoedexpert Cihan Bugdaci (Gentlemen A.R.T.) en stedenbouwkundig ontwerper Han Dijk (Posad spatial strategies). (nieuwsbericht hier)

2014-2017

Exclusion and inclusion through crime control: Class inequality and criminal justice in the Netherlands and New York (funded by a NWO Veni-grant)

This study investigates the relation between social class divisions and crime control. Some of the questions I ask are: To what extent and in what ways does the criminal justice system reflect, and shape, socioeconomic inequality? In what ways does crime control reinforce ideas about class differences? How do criminal justice professionals think about and deal with socioeconomic inequality and marginality in relation to offending? Under what conditions is it legitimate and fair to treat individuals or categories in the criminal justice system differently based on their socioeconomic status? And does addressing socioeconomic marginality through specific intervention work to exclude or rather include marginalized groups?

Although many scholars claim, and many people believe, that Western societies have become ‘classless’, socioeconomic differences and inequality still (subtly) shape how we think about each other and categorize and evaluate people and their actions. An additional goal of this research is to understand how class inequalities are shaped and reinforced through crime control. The empirical research focuses on various policies and practices of crime control, among which punishment, rehabilitation and urban safety policies.

During the project I wrote about my research on my blog class in/justice.

screesaver class injustice

2011-2012

De stoep, ontmoetingen tussen huis en straat

Here is an English text about this project: Hybrid zones make streets personal.

De architecten Daniel Heussen en Eric van Ulden nodigden mij uit om een onderzoek op te zetten naar hoe mensen de stoep voor hun voordeur gebruiken. Sommige bewoners doen niets met die ruimte, andere bewoners eigenen zich een stukje stoep toe door er planten of een bankje te plaatsen. Wij stelden de vraag: heeft de mate waarin en manier waarop mensen deze ‘hybride’ ruimte gebruiken betekenis voor hun thuisgevoel en voor de sociale interacties die zij hebben met anderen?

Mijn rol in dit project was: ontwerpen van de enquête, analyseren van de enquêtedata en schrijven van een hoofdstuk over sociale interacties – ontmoeting en herkenning – in het boek De stoep. Ontmoetingen tussen huis en straat (nai010, 2015).

cover De Stoep nai

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken en/of het boek te bestellen.

Projectleiders: Daniel Heussen (†) en Eric van Ulden (toen DE ecotecten, nu oprichter STEK de stadstuinwinkel). Gefinancierd door Architectuurfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met stadspsycholoog Sander van der Ham (STIPO) en architectuurhistoricus Wijnand Galema.

2009-2010

De vier seizoenen van de Poptahof

Poptahof

Hoe spelen de inrichting en programmering van publieke ruimten een rol in ontmoetingen en interacties die culturele achtergrond, leefstijl en sociale klasse overbruggen? Wie ontmoet elkaar waar, wanneer en hoe?

In de Delftse wijk de Poptahof (waar ik woonde van 2006 tot 2010) vindt een vernieuwing plaats van de woningvoorraad en de publieke ruimte. In opdracht van Projectorganisatie Poptahof onderzocht ik samen met de daar werkzame professionals de sociale interacties en ontmoetingen in de publieke ruimten, vier seizoenen lang. Niet alleen het onderzoeksteam deed observaties en interviews, ook de professionals observeerden en namen mini-interviews af, waardoor zij op een nieuwe manier in contact kwamen met bewoners.

Download het rapport hier.

Gefinancierd door Projectorganisatie Poptahof (gemeente Delft/Woonbron). In samenwerking met Radboud Engbersen en Hanneke Schreuders (Platform31).

2006-2010

Unequal networks. Spatial segregation, relationships and inequality in the city (PhD research)

How are urban neighbourhoods and personal networks connected? Does living in a poor, mixed or affluent neighbourhood matter for your relationships, your access to resources (social capital) and thus your opportunities in life? Does living in a multi-ethnic ‘problem’ area have a negative effect on maintaining local relationships? And do ‘diversity-seekers’ who choose to live in a mixed neighbourhood translate their liking for diversity into more mixed networks and more bridging ties?

This book brings together key insights from urban studies and network studies and offers detailed insight into whether and how neighbourhood composition matters for personal networks and how segregation matters for the reproduction of social inequality. By approaching these questions through different urban sociological perspectives, the book engages with current debates on poverty concentration as well as ethnic diversity, gentrification and social capital. The study is based on detailed quantitative and qualitative data on the personal networks of nearly 400 people living in three very different neighbourhoods in Rotterdam, the second largest city in the Netherlands.

cover phd thesis

Download full text pdf here, buy the book here (IOS Press), or read in Google books.