Publications

Please email me if you would like me to send you a publication.

Eijk, G. van (2021) Algorithmic Reasoning: The Production of Subjectivity Through Data. In: R. Peeters & M. Schuilenburg (Eds.), The Algorithmic Society. Technology, Power, and Knowledge. London: Routledge. – Download pre-print version here

Eijk, G. van (2020) Inclusion and exclusion through risk-based justice: analysing combinations of risk assessment from pretrial detention to release, British Journal of Criminology, 60(4), 1080–1097. – Open access here.

This article examines the ways in which different risk-based practices are combined and evaluates these combinations in terms of inclusion and exclusion of marginalized offender categories.

Eijk, G. van & S. Matthijsse (2020) Schulden en criminaliteit. Literatuuronderzoek en interviews met Rotterdamse sleutelfiguren. Rotterdam: EUR. – Download hier

Eijk, G. van (2018) The Role of Alternatives to Incarceration Programs in Reducing Social and Racial Disparities: Problems and Promises. Working paper. – Download here

Bugdaci, C., H. Dijk & G. van Eijk (2018) De Beijerlandselaan: Boulevard op Zuid. 10 thema’s voor een ruimtelijk, programmatisch en sociaal ontwerp. Rapport in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester. – Download hier

Multidisciplinair onderzoek naar de ruimtelijke, programmatische en sociale ingrepen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in winkelstraat de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk, Rotterdam Zuid. – Lees hier meer

Eijk, G. van (2017) Socioeconomic marginality in sentencing: The built-in bias in risk assessment tools and the reproduction of social inequality, Punishment & Society, 19(4), 463-481.Download here (pdf)

This article develops a sociological analysis and critique of including socioeconomic factors (such as education, employment, income and housing) in risk assessment tools that inform sentencing decisions. Through stigmatization and rationalization, risk assessment is likely to produce sentencing disparities as well as social inequalities more generally.

Eijk, G. van (2017). Hoe scoort Bernie Madoff op de RISc? Pleidooi voor klasse-sensitieve risicotaxatie van boordloze daders en witteboordendaders. In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. (Liber amicorum Henk van de Bunt) (pp. 241-254). Den Haag: Boom. – Pdf hier.

Een kritische beschouwing van de rol van sociaaleconomische factoren in risicotaxatie-instrumenten, en voorstel voor de ontwikkeling van het taxatie-instrument RICH voor witteboordendaders.

Eijk, G. van (2017) Between Risk and Resistance: Gender Socialization, Equality and Ambiguous Norms in Fear of Crime and Safekeeping, Feminist Criminology, 12(2), 103-124pdf here

Based on in-depth interviews with 28 couples, this article explores how women don’t just follow traditional gendered norms that prescribe that they should be cautious in public space. Rather, many feel ambivalent about, and sometimes resist, such norms, and negotiate norms and safekeeping with their male partners.

Reekum, R. van & G. van Eijk (2017) De/politisering: who’s got the power? (introduction to special issue on de/politicization), Sociologie, 13(1), 1-9.  open access hier

In een serie essays reflecteren auteurs op ontwikkelingen van de/politisering in relatie tot thema’s als populisme, de (krimpende) middenklasse, klimaat, migratie en de EU, fake news, racisme, politiek vertrouwen, en de rol van wetenschappers in het publieke debat.

Eijk, G. van, T. Reeskens & S. Keuzenkamp (2015) Ongelijkheid in Nederland, Sociologie, 11(3-4): 317-328. open access hier

Introductie themanummer ‘Voorbij de hype: naar verklaringen van ongelijkheid in Nederland’.

Bulk, L. van den & G. van Eijk (2015) ‘Als je onderaan staat dan kun je stijgen’: beleefde ongelijkheid onder leerlingen in het voortgezet onderwijs, Sociologie, 11(3-4): 519-544. open access hier

Op basis van kwalitatief onderzoek onder 177 leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) onderzoeken we hoe leerlingen de maatschappij zien, in hoeverre zij een sociale hiërarchie construeren en hoe ze dat op hun eigen sociale positie betrekken. Hoe wordt ongelijkheid door deze leerlingen gezien, gerechtvaardigd, en geneutraliseerd?

Eijk, G. van (2015) Een strijd om beelden: arm en rijk op tv, Sociologie, 11(3-4): 557-564. open access hier

Essay over beeldvorming over arm, rijk en ongelijkheid in Nederland aan de hand van de tv-programma’s Rondkomen in de Schilderswijk (RTL 4), Hoe heurt het eigenlijk? (AVROTROS), Een dubbeltje op zijn kant (RTL 4) en Arm in Nederland? Eigen schuld! (EO).

Eijk, G. van (2015) Sociaaleconomische ongelijkheid en het strafrecht: aanzet tot discussie, Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging 94(5): 282-287. pdf hier

Vanderveen, Gabry & Gwen van Eijk (2016) Criminal but Beautiful: A Study on Graffiti and the Role of Value Judgments and Context in Perceiving Disorder, European Journal on Criminal Policy and Research, 22(1): 107-125. (open access here)

Based on qualitative and quantitative data gathered among the Dutch public, we demonstrate that different value judgments underlie both positive and negative attitudes towards graffiti. The varying value judgments imply different policy responses to graffiti.

Eijk, G. van (2015) Contact en herkenning. De stoep in stadssociologisch perspectief (pp. 123-139). In: E. van Ulden, D. Heussen, en S. van der Ham (Eds.) De stoep. Ontmoetingen tussen huis en straat. Rotterdam: nai010.

Eijk, G. van (2013) Veiliger door de buurtwacht? Over de veiligheidsbeleving van burgerparticipanten en het belang ervan voor lokaal veiligheidsbeleid, Tijdschrift voor Veiligheid, 12(3): 20-33. hier te downloaden

Diepte-interviews met 21 burgers die participeren in enkele buurtwachten in Den Haag laten zien hoe veiligheidsbeleving zowel positief als negatief wordt beïnvloed door hun ervaringen als buurtwacht. De vraag is wat de rol van veiligheidsbeleving in veiligheidsbeleid moet zijn.

Eijk, G. van (2013) Hostile to hierarchy? Individuality, equality and moral boundaries in Dutch class talk, Sociology, 47(3): 526-541. ** Nominated for the SAGE Prize for Excellence and Innovation 2014 ** download here

Based on in-depth interviews, this article challenges the idea that Dutch society is classless. Rather, people talk about equality and individuality to deny or flatten class hierarchy and individualize class differences. Higher-educated respondents in particular construct a class hierarchy based on education.

Eijk, G. van (2013) Regenerating through social mixing: Origins, aims and strategies (Chapter 33, draft version here). In: M.E. Leary, J. McCarthy (Eds.) The Routledge Companion to Urban Regeneration. Abingdon: Routledge. Draft here (pdf)

‘Social mixing’ is a core component of European and North American urban regeneration policies: social mixing is employed in socio-economically and ethnically or racially segregated areas and aim to make the  population more mixed in terms of socio-economic status and ethnic or racial  background.

Eijk, G. van (2012) Good neighbours in bad neighbourhoods: narratives of dissociation and practices of neighbouring in a ‘problem’ place, Urban Studies, 49(14): 3006-3023. download here

This paper challenges the idea that living in a ‘problem’ neighbourhood strains neighbour relations, by examining the relation between narratives of dissociation and practices of (good) neighbouring.

Land, Marco van der, Alexandra Curley & Gwen van Eijk (2012) Gentrification and Neighbourhood Change (pp. 275-279). In: S.J. Smith (Ed.) International Encyclopedia of Housing and Home, Elsevier.

Eijk, G. van (2011) Klassenverschillen in Nederland: percepties, ontkenning en moraliteit, Sociologie, 7(3): 247-268. hier te downloaden

Op basis van 27 diepte-interviews laat ik zien hoe wordt gedacht over klassenverschillen in de Nederlandse samenleving. In tegenstelling tot het idealen van gelijkheid en individualiteit, trekken mensen scheidslijnen op basis van sociaaleconomische status en verbinden daar morele oordelen  aan.

Eijk, G. van (2011) ‘They eat potatoes, I eat rice’: Symbolic boundary making and space in neighbour relations, Sociological Research Online, 16(4) pdf here

Based on 30 in-depth interviews with residents living in a multi-ethnic and a mono-ethnic neighbourhood in Rotterdam, I explore how neighbour interaction reconstructs social boundaries rather than breaking them down.

Blokland, Talja & Gwen van Eijk (2011) Mixture without mating: partial gentrification in the case of Rotterdam, the Netherlands (pp. 299-318). In: G. Bridge, T. Butler, L. Lees (Eds.) Mixed Communities: Gentrification by Stealth?. Bristol: Policy Press.

Eijk, G. van & Radboud Engbersen (2011) Facilitating ‘light’ social interactions in public space: a collaborative study in a Dutch urban renewal neighbourhood, Journal of Urban Regeneration and Renewal, 5(1): 35-50. pdf here

Eijk. G. van (2010 De vier seizoenen van de Poptahof: Ontmoetingen in de publieke ruimte. Rotterdam: SEV (110p). hier te downloaden

Eijk, G. van (2010) Unequal networks. Spatial segregation, relationships and inequality in the city, Amsterdam: IOS Press (368p). open access here

Eijk, G. van (2010) Exclusionary policies are not just about the ‘neoliberal city’: a critique on theories of urban revanchism and the case of Rotterdam, International Journal of Urban and Regional Research, 34(4): 820-834. pdf here

This article scrutinizes the claim that exclusionary policies are driven by economic insecurities and motives to attract capital. Rather, urban policies are intertwined with ideas about multiculturalism, integration and national unity, and demands for social order.

Eijk, G. van (2010) Does living in a poor neighbourhood result in network poverty? A study on local networks, locality-based relationships and neighbourhood settings, Journal of Housing and the Built Environment, 25(4): 467-480. open access here

Through a detailed analysis of the formation of personal networks of people living in a poor neighbourhood and those living in an affluent neighbourhood in Rotterdam, I conclude that the problem of network poverty is not in the first place spatial but the result of lack of participation in certain settings. As a consequence, social mixing policies in urban neighourhoods can be of limited success.

Blokland, Talja & Gwen van Eijk (2010) Do people who like diversity practice diversity in neighbourhood life? Neighbourhood use and social networks of ‘diversity seekers’ in a mixed neighbourhood, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(2): 313-332. pdf here

We use social network data collected in a mixed inner-city neighbourhood in Rotterdam to demonstrate that a preference for a diverse neighbourhood does not necessarily translate into distinct practices or social networks that enhance the integration of ethnic minorities into mainstream society.