Previous projects

Social interactions in semi-public space

De architecten Daniel Heussen en Eric van Ulden nodigden mij uit om een onderzoek op te zetten naar hoe mensen de stoep voor hun voordeur gebruiken. Sommige bewoners doen niets met die ruimte, andere bewoners eigenen zich een stukje stoep toe door er planten of een bankje te plaatsen. Wij stelden de vraag: heeft het wel of niet gebruiken van deze ruimte betekenis voor een gevoel van thuis zijn en voor sociale interacties tussen mensen?

Voor dit project heb ik een rol gehad in het ontwerpen van de enquête, de enquêtedata geanalyseerd, en een hoofdstuk geschreven over sociale interacties – ontmoeting en herkenning – in het boek De stoep. Ontmoetingen tussen huis en straat (nai010, 2015).

cover De Stoep nai

De stoep. Ontmoetingen tussen huis en straat. (nai010, 2015)

Redactie: Eric van Ulden, Daniel Heussen, Sander van der Ham

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken en/of het boek te bestellen.

Projectleiders: Daniel Heussen en Eric van Ulden (DE ecotecten). Gefinancierd door Architectuurfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met Sander van der Ham (stadspsycholoog) en Wijnand Galema (architectuurhistoricus).

Public spaces and social interactions in an urban renewal neighbourhood

Poptahof

Hoe spelen de inrichting en programmering van publieke ruimten een rol in ontmoetingen en interacties die cultuur, leefstijl en sociale klasse overbruggen? Wie ontmoet elkaar waar, wanneer en hoe?

In de Delftse wijk de Poptahof (waar ik woonde van 2006 tot 2010) vindt een vernieuwing plaats van de woningvoorraad en de publieke ruimte. In opdracht van Projectorganisatie Poptahof (gemeente Delft en woningcorporatie Woonbron) onderzocht ik samen met de daar werkzame professionals de sociale interacties en ontmoetingen in de publieke ruimten, vier seizoenen lang. Niet alleen het onderzoeksteam deed observaties en interviews, ook de professionals observeerden en namen mini-interviews af, waardoor zij op een nieuwe manier in contact kwamen met bewoners.

Rapport: De vier seizoenen van de Poptahof: ontmoetingen in de publieke ruimte. (SEV, 2011)

Download het rapport of een beknopte brochure hier.

Gefinancierd door Projectorganisatie Poptahof. In samenwerking met Radboud Engbersen en Hanneke Schreuders (Platform31).

Spatial segregation and social mixing in urban neighbourhoods (PhD research)

cover phd thesis

Unequal networks. Spatial segregation, relationships and inequality in the city. (IOS Press, 2010)

How are urban neighbourhoods and personal networks connected? Does living in a poor, mixed or affluent neighbourhood matter for your relationships, your access to resources (social capital) and thus your opportunities in life? Does living in a multi-ethnic ‘problem’ area have a negative effect on maintaining local relationships? And do ‘diversity-seekers’ who choose to live in a mixed neighbourhood translate their liking for diversity into more mixed networks and more bridging ties?

This book brings together key insights from urban studies and network studies and offers detailed insight into whether and how neighbourhood composition matters for personal networks and how segregation matters for the reproduction of social inequality. By approaching these questions through different urban sociological perspectives, the book engages with current debates on poverty concentration as well as ethnic diversity, gentrification and social capital. The study is based on detailed quantitative and qualitative data on the personal networks of nearly 400 people living in three very different neighbourhoods in Rotterdam, the second largest city in the Netherlands.

Download full text pdf here or buy the book here.

Browse/read in Google books here.